Περισσότερες πληροφορίες
Κωδ. 0140568
Κατασκευαστής Kavo Parts
Τύπος Αέρος
Write Your Own Review
Αξιολογείτε το είδος:AMC TA-1678 Φίλτρο Αέρος
Η εκτίμησή σας