Πρόσθετα βελτιωτικά καυσίμου και διάφορα χημικά

Κάποιοι τα αποκαλούν και εργαλεία! Είναι τα προϊόντα που σε ορισμένες περιπτώσεις κυριολεκτικά μας λύνουν τα χέρια ή μας προφυλάσσουν από δυσάρεστες καταστάσεις. Ειδικά καθαριστικά για δύσκολους λεκέδες όπως η πίσσα, ενισχυτικά & πρόσθετα βενζίνης που καθαρίζουν και προφυλάσσουν ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, ενισχυτικά, αντιπαγωτικά & πρόσθετα πετρελαίου για την πρόληψη μη δημιουργίας ή την καταπολέμηση του μύκητα που δημιουργείται από το Bio-Diesel και εδικά πρόσθετα για οχήματα με σύστημα υγραερίου (LPG), είναι μερικά από τα προϊόντα που περιλαμβάνει αυτή η κατηγορία.