Περισσότερες πληροφορίες
Κωδ.9902245
ΚατασκευαστήςΔιάφοροι
Αξιολόγησε το προϊόν
Αξιολογείτε το είδος:Βαλανιδόχαρτο 0,5mm
Η εκτίμησή σας