Περισσότερες πληροφορίες
Κωδ.9902246
ΚατασκευαστήςΔιάφοροι
Αξιολόγησε το προϊόν
Αξιολογείτε το είδος:Βαλανιδόχαρτο 0,8mm
Η εκτίμησή σας