Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στο G-market.gr. Οι όροι είναι μια νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την επιχείρηση. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη τη συμφωνία. Πρέπει να δεχτείτε και να τηρήσετε τους όρους της συμφωνίας όπως παρουσιάζονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες του G-market.gr. Αλλαγές, προσθήκες, διαγραφές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Το G-market.gr μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους όρους αυτής της συμφωνίας. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε αυτούς τους όρους για οποιεσδήποτε περαιτέρω αλλαγές. Η χρήση μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευθείτε με τη συμφωνία, πρέπει να σταματήσετε την χρήση των υπηρεσιών.

1. Όροι

Οι αγορές που γίνονται μέσω του G-market.gr υπόκεινται στις διατάξεις των γενικών όρων χρήσης. Εάν δεν έχετε διαβάσει ήδη τους γενικούς όρους χρήσης πρέπει να το κάνετε τώρα. Οι γενικοί όροι χρήσης ενσωματώθηκαν σε αυτή τη συμφωνία και αποτελούν μέρος της. Με τη δέσμευση των όρων αυτής της συμφωνίας, δεσμεύεστε επίσης με τους γενικούς όρους χρήσης. Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητώς σε αυτή την συμφωνία, η επιχείρηση υπόκειται στην Δήλωση Τήρησης Απορρήτου που ενσωματώθηκε σε αυτή τη συμφωνία και αποτελεί μέρος της. Εάν δεν έχετε ακόμη διαβάσει την Δήλωση Τήρησης Απορρήτου, πρέπει να το κάνετε τώρα. Αν και καταβάλλουμε εμπορικά λογικές προσπάθειες να προστατευθεί η ασφάλεια των πληροφοριών σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που στέλνονται μέσω του Διαδικτύου δεν θα διαβαστούν ή θα παρεμποδιστούν από άλλους ακόμα κι αν υπάρχει μια ειδική ειδοποίηση ότι μια ιδιαίτερη μετάδοση (παραδείγματος χάριν, πληροφορίες πιστωτικών καρτών) κρυπτογραφείται.

2. Οι πληροφορίες σας

Συμφωνείτε να παρέχετε τις εξακριβωμένες, τρέχουσες, και πλήρεις πληροφορίες που απαιτούνται για να εγγραφείτε και σε άλλες περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών. Συμφωνείτε περαιτέρω να διατηρήσετε και να ενημερώσετε τα στοιχεία εγγραφής σας όπως απαιτείται για να τα κρατήσετε ακριβή και πλήρη. Μπορούμε κατά την κρίση μας να σας απαγορεύσουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε κάποιο μέρος των υπηρεσιών εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία εγγραφής που καταχωρήσατε για την παροχή των υπηρεσιών, που συμπεριλαμβάνει και τη διατήρηση και τη συλλογή των λογαριασμών. Η χρήση των στοιχείων εγγραφής σας υπόκειται στους όρους της Δήλωσης Τήρησης Απορρήτου.

3. Λογαριασμός χρηστών και Ασφάλεια Υπηρεσιών

3α. Λογαριασμός και κωδικός πρόσβασης. Ως εγγεγραμμένος χρήστης των υπηρεσιών, μπορείτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Δεν πρέπει να αποκαλύψετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας σε κανένα και για κανένα λόγο και δεν πρέπει να προσπαθήσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό κάποιου άλλου χρήστη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις αγορές και άλλες δραστηριότητες που γίνονται μέσω του λογαριασμού σας και συμφωνείτε να δηλώσετε αμέσως οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση του λογαριασμού σας από τον οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες προκύψουν από την αναρμόδια ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

3β. Ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ότι τα προϊόντα που αγοράζονται, όπως η μουσική, οι εικόνες, τα κείμενα, το λογισμικό και άλλα πατενταρισμένα προϊόντα, υπόκεινται στους κανόνες χρήσης που θεσπίζονται από το G-market.gr και τους κατόχους των αδειών και των πνευματικών δικαιωμάτων των Προϊόντων. Συμφωνείτε ότι η αγορά των προϊόντων σας αποτελεί συμφωνία για τη χρήση τέτοιων προϊόντων αποκλειστικά σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης και ότι οποιαδήποτε άλλη χρήση των προϊόντων μπορεί να εγείρει ποινικές ευθύνες. Το G-market.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιηθούν οι κανόνες χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η συμμόρφωσή σας με τους κανόνες χρήσης μπορεί να ελεγχθεί και διατηρούμε το δικαίωμα να επιβληθούν οι κανόνες χρήσης με ή χωρίς ειδοποίησή σας.

4. Πολιτική αποδοχής παραγγελίας & Άλλοι περιορισμοί

Όλες οι πωλήσεις είναι τελικές και όλες οι χρεώσεις από τις πωλήσεις δεν επιστρέφονται, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία.

5. Πολιτική αποστολής προϊόντων

Όλα μας τα προϊόντα συσκευάζονται με τον καλύτερο τρόπο ώστε να τα παραλαμβάνετε σε άριστη κατάσταση.

6. Πολιτική ακύρωσης - επιστροφής παραγγελίας

6α. Ποιά είναι η πολιτική Επιστροφών μας: Ελπίζουμε ότι θα μείνετε απολύτως ικανοποιημένοι από κάθε προϊόν μας. Εντούτοις, εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο αντικείμενο τότε μπορούμε να το δεχθούμε γρήγορα κάνοντας εύκολη τη διαδικασία αυτή. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως, και εντός προθεσμίας 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δηλαδή στην αρχική τους συσκευασία, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή παραβιασθεί. Στην περίπτωση αυτή, επιστροφής, σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Σημειώνεται ότι είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη η διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση για επιστροφή. Πριν την επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε στο τηλέφωνο 2331120413, 2331306999 (εργάσιμες ώρες). Η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Παρακαλώ ενημερώστε μας μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή της παραλαβής για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει με την παραγγελία σας, πχ. αν είναι ελλιπής, κατεστραμμένη κτλ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με e-mail ή στο τηλέφωνο 2331120413, 2331306999. Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι : Αγία Βαρβάρα, Βέροια, Τ.Κ. 59100. 6β. Με τα έξοδα αποστολής τι γίνεται στις επιστροφές; Σημειώνουμε ότι τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής δεν επιστρέφονται. Εάν η επιστροφή είναι απαραίτητη, λόγω δικού μας λάθους, ευχαρίστως θα καλύψουμε το κόστος επιστροφής και αποστολής του σωστού προϊόντος.

7. Συμφωνία πληρωμής

7α. Πληρωμή για τα προϊόντα. Συμφωνείτε να πληρώσετε για όλα τα προϊόντα που αγοράζετε και το G-market.gr εξουσιοδοτείται για να τιμολογήσει με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής οποιαδήποτε προϊόντα που αγοράζονται, και για οποιαδήποτε πρόσθετα ποσά (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε φόρων και πρόσθετων αμοιβών, όπως τυχόν προκύπτουν κατά περίπτωση) έχουν συσχετισθεί με τον Λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη καταβολή όλων των ποσών και για την έγκυρη μέθοδο πληρωμής όλων των ποσών. Όλα τα ποσά θα τιμολογηθούν με τη μέθοδο πληρωμής που υποδεικνύεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Εάν θέλετε να υποδείξετε μια διαφορετική μέθοδο πληρωμής ή εάν υπάρχει μια αλλαγή στα στοιχεία σας, πρέπει να τα αλλάξετε online. (Μπορεί να υπάρξει μια προσωρινή διακοπή της πρόσβασής σας στην υπηρεσία έως ότου επαληθεύσουμε την ισχύ των νέων στοιχείων).

7β. Ηλεκτρονικές υπογραφές και συμβάσεις. Η χρήση της υπηρεσίας περιλαμβάνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε στις συμφωνίες ή/και να κάνετε αγορές ηλεκτρονικά. Αναγνωρίζετε ότι οι ηλεκτρονικές υποβολές στοιχείων σας αποτελούν τη συμφωνία και την πρόθεσή σας να δεσμεύεστε για την πληρωμή των αγορών. Η συμφωνία και η πρόθεσή σας που δεσμεύονται από τις ηλεκτρονικές υποβολές ισχύουν για όλες τις συναλλαγές που κάνετε με αυτήν την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων ακύρωσης, τις πολιτικές, τις συμβάσεις και τις εφαρμογές. -Μέθοδοι πληρωμής. Το G-market.gr δέχεται ως μορφή πληρωμής τις πιστωτικές κάρτες, το Paypal, την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και την αντικαταβολή. Η πιστωτική κάρτα σας θα τιμολογηθεί προτού "σταλεί" το προϊόν.

7γ. Η αγορά από το G-market.gr θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε εφαρμόσιμο φόρο και σε φορολογικό ποσοστό επί των πωλήσεων όπως αυτό ισχύει κατά την διάρκεια της αγοράς. Εάν το φορολογικό ποσοστό επί των πωλήσεων αλλάξει πριν αγοραστεί το προϊόν, θα ισχύσει το νέο φορολογικό ποσοστό κατά την διάρκεια της αγοράς. Κανένας πελάτης δεν είναι επιλέξιμος για φορολογικές απαλλαγές για τις αγορές που γίνονται από το G-market.gr.

7δ. Το G-market.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων που προσφέρονται, οποιαδήποτε στιγμή.

8. Λήξη

8α. Το G-market.gr, διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του να τροποποιήσει, να αναστείλει, ή να διακόψει την λειτουργία του οποιαδήποτε στιγμή και με οποιοδήποτε τρόπο, γενικά ή εν μέρει, με ή χωρίς ειδοποίηση, και χωρίς ευθύνη απέναντί σας, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό όσον αφορά στα προϊόντα, το περιεχόμενο ή άλλα υλικά που αποτελούν μέρος της Υπηρεσίας.

8β. Το G-market.gr δεν θα είναι υπεύθυνο για την αφαίρεση ή θέση εκτός λειτουργίας της πρόσβασης σε οποιαδήποτε προϊόντα, το περιεχόμενο ή άλλα υλικά στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Το G-market.grεπιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του, να τερματίσει τη συμφωνία ή/και τη χρήση σας της υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε μέρους της) οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, και για οποιοδήποτε ή κανένα λόγο. Ειδικότερα, εάν αποτύχετε , κατά την κρίση μας, να συμμορφωθείτε με οποιεσδήποτε από τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αποτυχίας πληρωμής των εκκρεμοτήτων, αποτυχία να ορίσετε πιστωτική κάρτα ή ακριβή και ολοκληρωμένα στοιχεία, αποτυχία για την ασφάλεια πληροφορίας λογαριασμού, ή παραβίαση των κανόνων χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα χωρίς προειδοποίηση: (i) να τερματίσουμε αυτήν την συμφωνία ή/και τον λογαριασμό σας και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της λήξης ή/και (ii) να αποκλείσουμε την πρόσβαση σας στο G-market.gr.

9. Επιβολή όρων της υπηρεσίας

Το G-market.gr διατηρεί το δικαίωμα λαμβάνει μέτρα που θεωρεί ότι είναι εύλογα απαραίτητα ή κατάλληλα για να επιβάλει ή/και να ελέγξει τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας (που περιλαμβάνει αλλά που δεν περιορίζεται στο δικαίωμα του G-market.gr να συνεργαστεί με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σχετικά με τον τρόπο χρήσης σας στην υπηρεσία ή/και των προϊόντων, ή/και αίτημα τρίτων ότι η χρήση σας στην υπηρεσία ή/και των προϊόντων είναι παράνομη ή/και παραβιάζει τα δικαιώματα τέτοιου τρίτου). Συμφωνείτε ότι το G-market.gr έχει το δικαίωμα, χωρίς ευθύνη, να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες στοιχείων ή/και λογαριασμού εγγραφής σας στις Αρχές, στους κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους, ή/και σε έναν τρίτο, αν θεωρεί ότι είναι εύλογα απαραίτητο ή κατάλληλο να επιβάλει ή/και να ελέγξει τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας.

10. Αποποίηση ευθύνης για υλικά τρίτων ή άλλων Web sites

Συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μέσω των υπηρεσιών μπορούν να περιλάβουν προϊόντα από τρίτους. Επιπλέον, οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσεις σε ορισμένα web site τρίτων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το G-market.gr δεν είναι αρμόδιο για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας οποιωνδήποτε προϊόντων τρίτων ή web sites. Το G-market.gr δεν εγγυάται ούτε υιοθετεί ούτε ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε προϊόντα τρίτων ή web sites ή για άλλα προϊόντα, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Οι συνδέσεις με άλλα web sites παρέχονται απλώς ως ευκολία προς σας. Εάν αποφασίσετε να συνδεθείτε με τέτοιου είδους web site τρίτων, έχετε εξ' ολοκλήρου την ευθύνη.

11. Περιορισμός ευθύνης

11α. Το G-market.gr δεν εγγυάται ότι η χρήση σας στην υπηρεσία θα είναι συνεχής ή χωρίς λάθη και εσείς συμφωνείτε ότι κατά διαστήματα μπορεί να αφαιρέσει την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσει την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Το G-market.gr δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι απαλλαγμένη από την απώλεια, τη δωροδοκία, την επίθεση, τους ιούς, την παρέμβαση, τη χάραξη ή άλλη παρεισφρήσει ασφάλειας και αποκηρύσσει οποιαδήποτε επιπλέον ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για να προστατέψετε το σύστημά σας.

11β. Ρητός συμφωνείτε ότι η χρήση σας ή η ανικανότητα να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αφορά εσάς. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παραδίδονται σε σας παρέχονται ''όπως είναι'' και ''όπως διατίθενται'' προς δική σας χρήση, χωρίς εξουσιοδοτήσεις οποιουδήποτε είδους.

11γ. Κάτω από καμία περίσταση και κάτω από καμία νομική ή δίκαιη θεωρία, είτε σε αδικοπραξία, τη σύμβαση, τη ρητή υπαιτιότητα είτε διαφορετικά, το G-market.gr, οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, ανώτεροι υπάλληλοι, πωλητές ή οι προμηθευτές είναι υπόχρεοι σε σας ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, σωφρονιστικές ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την χρήση ή την ανικανότητα να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία. 11δ. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η υποβολή πληροφοριών σας γίνεται με δικής σας ευθύνη και το G-market.gr αποκηρύσσει με το παρόν έγγραφο οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς για οποιαδήποτε απώλεια ή ευθύνη σχετικά με αυτές τις πληροφορίες με οποιοδήποτε τρόπο. 11ε. Είναι ευθύνη σας να εξασφαλίσετε ότι το λογισμικό σας, ο εξοπλισμός σας και άλλες συσκευές και συστήματα θα λειτουργήσουν σωστά με την υπηρεσία.

12. Δήλωση τήρησης απορρήτου

Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωπικά δεδομένα

Τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στo site μας δεν θα τις πουλήσουμε ή νοικιάσουμε σε τρίτους.