Περισσότερες πληροφορίες
Κωδ.9902247
ΚατασκευαστήςΔιάφοροι
Αξιολόγησε το προϊόν
Αξιολογείτε το είδος:Βαλανιδόχαρτο 1,0mm
Η εκτίμησή σας